Leczenie farmakologiczne tętniczego nadciśnienia płucnego

Leczenie farmakologiczne chorego z nadciśnieniem płucnym ma na celu zapobieganie wystąpieniu i/lub zniesienie już występujących objawów prawokomorowej niewydolności serca oraz zatrzymanie postępu choroby związanej z przebudową naczyń płucnych. W tym rozdziale zostaną pokrótce omówione wszystkie dostępne obecnie w Polsce sposoby leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego.

Leczenie przeciwzakrzepowe
Leki moczopędne
Digoksyna
Tlenoterapia
Antagoniści wapnia
Leczenie celowane na tętniczki płucne
Prostanoidy
Iloprost
Treprostinil
Antagoniści receptora dla endoteliny
Inhibitory fosfodiesterazy typu 5
Sildenafil i tadalafil
Stymulator rozpuszczalnej cyklazy guanylowej (sGC)
Inne leki
Leczenie skojarzone

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress